Fotografie zvířat a přírody - Naturfoto.cz kanál Jen se neboj grafiky na YouTube Jen se neboj grafiky na Fejsbůčku

Přehled témat a učiva


Předměty IKT, GAM, PRV

Přeškrtnuté nebylo probráno v roce 2012-13 v předmětu IKT. Ostatní učivo může být u opravné a dodatečné komisionální zkoušky v srpnu.

Prostudujte kontrolní otázky v jednotlivých lekcích.

Úvod, teorie, rastrová grafika

Fotografie

Vektorová grafika

IKT síťaři velmi zkráceně, probírají vektorový AutoCAD v dalším ročníku.

Animace

nahoru 

Typografie, DTP

Prezentace

Ostatní, různé

nahoru 

Projekty

Výběr z námětů podle dostupných výukových hodin

V roce 2013 v IKT prakticky pouze logo a proveden výklad vizitky a letáky

Před pár lety...

Přehled učiva pro 3. MA předmětu ASO (15. 10. 2011)


Průběžně upravuji heslovitý seznam učiva pro studenty 3.MA předmětu ASO.

Přidal jsem (27. 10. 2011) velmi podobný soupis činností na cvičeních v zimním semestru 2011-12. Oba se soubory se budou měnit. Sledujte datum na první řádce textu.