V závěru ukázky sledujte řádky s "Františky", kterak jsou zařazena jejich příjmení.
Zkuste si setřídit LIDI napřed podle počtu knih, pak podle jména a teprve potom podle příjmení.