Fotografie zvířat a přírody - Naturfoto.cz kanál Jen se neboj grafiky na YouTube Jen se neboj grafiky na Fejsbůčku

ANI07: Animace obecně


Poznámka:
Lekce je pahýlem ve smyslu Wikipedie. Takže není plnohodnotným článkem a je potřeba doplnit další údaje. Důležité je však zakládat pahýly, aby bylo co doplňovat.

Úvodní informace

Cíle lekce

Úkoly a cvičení

Klíčová slova, pojmy

GIF, SWF, SVG, AVI, MPG, video, animace, flash, snímek (frame), počet snímků za vteřinu (frames per second)

Software

MS GIF Animátor, Zoner GIF Animátor, Adobe Flash, Corel R.A.V.E. 3.0, Ikivo Animator, Anime Studio

Cvičné a ukázkové soubory

Animace ze série fotografií

Jedna interaktivní animace ve formátu SVG, zatím vzácně k vidění. Po kliknutí na odkaz si zobrazte její XML kód pomocí CTRL+U.

Zde najdete několik ukázek cvičných vektorových animací

Další soubory naleznete ve školní síti ve složkách
...\Pub-Out\Grafika, ...\Pub-Out\Obrazky

Odkazy

nahoru 

Formáty

Jaké máme formáty pro animace?

Pojmy vektorové animace


nahoru 

Video a animace

ukázka animace, Wikipedie

Co je vlastně animovaný GIF?

Jak to, že na plátně v kině vidím pohyblivé obrázky? Čím se liší video a animace?

Princip je stejný jak ve filmu, tak v animovaných GIFech. Před očima se mi promítá sled obrázků, na každém je malá změna. Nedokonalostí lidského oka se to jeví jako plynulý pohyb. Tím jsou video a GIF stejné. Blíže o animaci na Wikipedii.

Velké změny mezi obrázky nepůsobí dobře, velké časové prodlevy v případě pohybu vypadají taky rušivě. Na druhou stranu rychlá změna mi neumožní přečíst případný text nebo prohlédnout logo. Záleží na tom zda-li tvořím plynulý pohyb nebo banner s logem a textem.

Časování, rozdíl

Video je v konečné fázi naprosto pravidelný sled stejně velkých snímků. Narozdíl tomu animovaný GIF může být nepravidelný sled různě velkých rastrových obrázků (viz ANI02 a přilétající vrány).

Příklad

V případě stojící textu ve videu běží 25 stejných snímků každou sekundu, dokud autor neusoudí, že divák již text přečetl. V GIFu je pouze jeden obrázek s nastaveným časem, za jak dloho se objeví další obrázek.

Některé pojmy

nahoru 

Výroba animace a podkladů

Kreslení obrázků

V libovolném rastrovém či vektorovém editoru (podle vkusu a umu autora) si připravým jednotlivé snímky a exportuji do rastru.

Fotografování snímků

Tento způsob vede k animovanému filmu. Fotografují se loutky (Pat a Mat), modely z plastelíny (Žížaláci, Slepičí úlet), kreslené obrázky (animované písničky na ČT) a nebo lidé.

Stručně přehled o animování najdete na Wikipedii.

Vektorově, klíčové snímky

Předchozí metody jsou velmi pracné na pořízení množství snímků. Vektorově stačí na časové ose umístit objekt, nastavit počet snímků jeho trvání a například v posledním snímku mu změnit polohu, tvar nebo barvu a ostatní snímku budou vygenerovány softwarově. Viz lekce ANI05 a ANI07.

Výsledek práce vektorového programu můžeme exportovat do SWF, GIF a nebo například do AVI souboru. Záleží na obsahu, možné optimalizaci a účelu animace.

Speciální software

Některé programy nebo jejich doplňky se specializují na určitou oblast.

Animace z fotografie pomocí GIMPu
nahoru  nahoru 

Úkoly a náměty

nahoru