VÝBĚR

ROTACE

VELIKOST – změna počtu pixelů – škálování – vzorkování