Update 18. 12. 2011 (viz dole výsledky()
CVIČENÍ: 3.MA ASO
--------------------------------------------
POZN.: Neúplnost tohoto seznamu neomlouvá při testech.
Úplným podkladem k přípravě budiž vaše poznámky z výuky.

---
T1: 7. a 8. 9.
Výstup: LOGIN_bara_orez.jpg
učivo, program, podmínky zápočtu
Irfan View, soubor 4 karty, rotace, oříznutí,
uložit jako jiný typ (IRF02, IRF01)
informace o souboru v Irfan View
POZNÁMKA:
Veškeré úkoly ukládat do H:\grafika (nikoliv H:\ASO\grafika či jinak)
kontrola souborů probíhá strojově a jinde nebudou nelezeny!!
Název LOGIN_xxxx.xxx

---
T2: 14. a 15. 9.
Výstup: LOGIN_604_15x10.png, LOGIN_intry_15x10.png
    LOGIN_2x_15x10.jpg, LOGIN_2x_15x10.pdf
Irfan View, podrobně celá lekce IRF04 Tisk foto 15×10 cm na A4 do PDF souboru,
srovnání horizontu, oříznutí v poměru stran například 3:2
změna velikosti (převzorkování) při daném DPI a velikosti tisku v centimetrech,
zaostření, informace o obrázku (i) nebo stavový a titulní řádek,
skládání více obrázků vedle a pod sebe, nastavení tisku (okraje, mezery)
tisk do souboru PDF pomocí virtuální tiskárny PDF Creator

---
T3: 21. a 22. 9.
Výstup: LOGIN_03.xcf, LOGIN_hlava.jpg, LOGIN_chopper.xcf
- rastrová × vektorová grafika a vhodný SW
- vlastnosti grafických souborů, počty pixelů, hloubka barev
- JPG × GIF × PNG, typy rastrových souborů (také BMP, TIFF)
- odkaz na Facebooku na 18 Gigapixelovou fotku Prahy a 90 Gpx Londýna
- odkazy na materiály pana Roubala, jeho kniha, web a PDF
- viz odkazy na jenseneboj.com a lekce IRF01, IRF02 a IRF04
dále
GIMP a PhotoShop: prostředí, výběry, transformace
většina práce dále v GIMPu
nástroje pro kreslení, transformace, lupa apod.
výběry v Gimpu, náznak ve PS, všechny výběrové nástroje
soupis odkazů na Jenseneboj.com (hledej znova nebo si piš poznámky)
nastavení Gimpu viz lekce GIM01

---
T4: 28. a 29. 9. (1. skupina volno)
Výstup: LOGIN_kolaz.xcf (psd), LOGIN_kolaz.jpg 
opět výběry v Gimpu, náznak ve PS, všechny výběrové nástroje
výběr do cesty, cesta do výběru
editace Béziérových křivek (=cest)
odkazy na tutoriály YouTube (SIOX) a soupis odkazů na Jenseneboj.com
(hledej znova nebo si piš poznámky)
GIMP
- výplň, přechod, textury (probráno velmi povrchně)
- koláž, průhlednost, uložit jako nový soubor nebo vrstva
- text ve vrstvě

---
T5: 5. a 6. 10.
Výstup: LOGIN_retuse.jpg, případné další svislice apod.
pro 1. skupinu:
všechny výběrové nástroje
výběr do cesty, cesta do výběru
editace Béziérových křivek (=cest)
GIMP
- výplň, přechod, textury (probráno velmi povrchně)
- koláž, průhlednost, uložit jako nový soubor nebo vrstva
- text ve vrstvě

obě skupiny:
Jak pracuje fotoaparát, clona, čas, (ISO), motivy,
expozice, přeexponování či podexponování fotografie
GIMP, úprava fotografií "vedoucí ke zlepšení"
- srovnání horizontu
 http://www.root.cz/clanky/narovnani-perspektivy-v-gimpu/
 http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=280
 http://jenseneboj.php5.cz/grg_linky_gimp.php
- oříznutí - kompozice, zlatý řez (třetiny) lekce IRF03
- úprava padajících svislic (perspektiva), příčiny vzniku
- jas a kontrast, úprava úrovně jasu zásadně pomocí histogramu nebo křivky.
 Histogram v Irfan View, Gimpu a PhotoShopu, automatická úprava
 (viz odkazy na studijní materiály ve vašem sešitě a na jenseneboj.com)
- zaostření po převzorkování
- retušování
- nepatří sem, ale hodí se červené oči, rámeček apod. (nebylo probráno)
ukázky na YouTube, Pub-Out soubory a odkazy

---
T6: 12. a 13. 10.
Výstup: LOGIN_logo.svg
Fiktivní firma, návrh loga
Inkscape - open source, nainstalovat si doma 
informativní ukázka Adobe Illustratoru, dále doporučena práce v Inkscape
návrh loga s průpravou lekcí z DTP studia (PDF) a logobanka.cz (PDF) (pub-out)
odkaz na studium lekcí z DTP Studia
postup návrhu loga: nakreslit pastelkama, skenovat, importovat,
uzamknout do vrstvy a obkreslit, vektorizace rastru - informativně
podrobně postup tvorby loga "obkreslením" nad zamknutou vrstvou s rastrem
práce s béziérovou křivkou a uzly, převést objekt na křivky, 
tzv. "logické" operace (sjednocení, průnik, rozdíl, oříznutí apod.) 
Ukázány nástroje: výběr, tvar, geometrické tvary,
dále výplň, obrys, pořadí objektů
převod objektu na křivky, práce s uzly, ostrý, symetrický apod.

---
T7: 19. a 20. 10.
Výstup: LOGIN_vizitka.svg
Vizitka dle vzoru
přepis z tabule ze cvičení, úkol vizitka
práce v InkScape (znalí na vlastní riziko v Ilustratoru)
InkScape nainstalovat "doma", bez toho to asi nepůjde
1) Vlastnosti dokumentu CTRL+SHIFT+D
 nastavit A4 na šířku, jednotky na milimetry (2x)
2) 1x obdélník 90×50 mm, ukázka jak umístit 12 kusů
3) Vodítka (vytažení z pravítka), dvojklik nastavení vodítek
4) Vrstvy: a) podklad, s obdélníkem 90×50 mm do spodní, uzamknout
      b) text1, zde tvořit text vizitky
5) vzor kniha IVTSS-P strana 48, UFO..., napodobit povinně co nejpřesněji!
6) TIP: připravit si objekt a pak kopie (CTRL+C a CTRL+V) či duplikát CTRL+D
7) zarovnání (CTRL+SHIFT+A), rozmístit 
  kontrast tj. hodně velké a hodně malé písmo,
8) Import rastrového loga GIF nebp PNG (průhlednost), "omyly" a poučení
9) TIP: Pod školní kulaté logo vložit stejně velké bílé kolečko a seskupit             

---
26. a 27. 10. volno

---
2. a 3. 11. 
Výstup: LOGIN_vizitka_firmy.svg, LOGIN_vizitka_firmy.png,
    LOGIN_vizitka_firmy.pdf
úprava (konečně) hotového vektorového loga (přesné rozměry, seskupení, pozadí)
zapracování vlastního loga do vlastní firemní vizitky - volný styl ALE...
Grafické zásady, principy a zvyklosti (Roubal, DTP studio aj.):
- opakování
- blízkost
- zarovnání
- kontrast
odkazy:
lekce DTP studia, ukázy řešení v Pub-outu, kniha IVTSS-P strana 34 - 35
http://www.grafika.cz/art/3d/3dkompozice.html
http://www.facebook.com/pages/Jen-se-neboj-grafiky-v-PC/145809445478018
http://www.paladix.cz/gallery.php?ido=19517
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obrazov%C3%A1_kompozice
http://www.jaroska.cz/elearning/informatika/grafika/barvy4.htm
http://www.jaroska.cz/elearning/informatika/grafika/kompozice.htm

Export do rastru (PNG) na daný rozměr v milimetrech na 300 DPI
také vektorově do PDF, pozor na fonty(?), převést na křivky.

---
9. a 10. 11. t.r.
Výstup: LOGIN_letak_2ks.SVG, LOGIN_letak_2ks.png, LOGIN_letak_2ks.pdf
LOGIN_letak_A5.SVG, LOGIN_letak_A5.png, LOGIN_letak_A5.pdf
1) praktický test ála IRF04
později budou zkoušeny také některé další vybrané dovednosti
v programech Irfan View, PhotoShop nebo GIMP, Illustrator nebo Inkscape
-
2) Tvorba letáku 2 ks na A4 pro laserovou tiskárnu a
dtto ale 1x A5/B5 leták na A4 papír, spadávka, ořezové značky
zkusíme importovat do Adobe a vytvořit PDF

---
16. a 17. 11. (2. skupina volno)
1) pokračování:
Tvorba letáku 2 ks na A4 pro laserovou tiskárnu a
dtto ale 1x A5/B5 leták na A4 papír, spadávka, ořezové značky
-
2) Z letáku vyrobit inzerát do novin,
Pub-out: článek "Vytvořte správný inzerát"
2. skupina 17. 11. je volno => samostatně ("doma" nebo ve 1405 mimo výuku)

---
23. a 24. 11.
1. h teorie k testu - opakování, upřesnění i nové poznatky
  rozlišení, hloubka barev, kde je to v Irfan View k vidění
  barevné modely RGB a CMYK s ukázkami separace barev ve PhotoShopu
2. h samostatné grafické práce
 
---
30. 11. a 1. 12.
1. h teorie k testu - opakování, upřesnění i nové poznatky
2. h samostatné grafické práce

---
7. a 8. 12.
1. h teorie k testu - opakování, upřesnění i nové poznatky
2. h samostatné grafické práce

---
14. a 15. 12.
1. h teoretický test
2. h samostatné grafické práce

---
21. a 22. 12.
1. h oprava testu, dozkoušení
2. h samostatné grafické práce

---
leden 2012, zápočtový týden
K zápočtu vytištěné grafické práce a dokumentace s popisem práce
a všemi i pracovními soubory v příloze na CD.
Rozumně "svázáno".
                    
----
doplněno 18.12.
Výsledky teoretického testu:
Minimum k zápočtu je 70 bodů.

Bokrová		69 b, dozkoušeno, nyní 70 b
Bulínová	80 b
Houdek		45 b
Kroftová	74 b
Kudrnovská	62 b
Kůrková		72 b
Matysková	56 b
Melková		69 b, dozkoušeno, nyní 70 b
Muchnová	75 b
Nováková	70 b
Plutíková	50 b
Pošvář		39 b
Schejbalová	73 b
Stiberová	69 b možnost dpolňující otázky k dozkoušení
Szekélyová	42 b
Těteková	78 b