Maturitní okruhy předmětu
Grafika a multimedia

Aktualizace 23. 4. 2009

78- 42 - M / 001 Technické lyceum, zaměření Grafika a multimedia

 1. Počítačová grafika, software, členění, prezentace, vhodnost použití, postupy, zásady a principy
 2. Typografická pravidla a zlom
 3. Příprava podkladů v textovém editoru, pravidla pořizování textu, vliv dokončovacích prací na předtiskovou přípravu, tisk
 4. Dokončovací zpracování, papír
 5. Tiskové techniky: ofset, sítotisk, hlubotisk aj.; užití modelu CMYK, separace
 6. Písmo v počítači
 7. Barevné modely RGB, CMYK, HSV a další pojmy z DTP, barevná věrnost, kalibrace
 8. Možnosti vytvoření PDF souborů, postupy, užitý software, postskript aj.
 9. Kompozice textových a grafických dokumentů (zlatý řez, optický střed, jejich konstrukce, základní grafické principy, barevná schemata aj.)
 10. Získávání grafických souborů, možné problémy a řešení jejich odstranění
 11. Fotografování, funkce fotoaparátu, parametry, pojmy, režimy a jejich typické parametry
 12. Úpravy rastrových grafických souborů, vedoucí ke zlepšení a efekty, koláže
 13. Vektorová grafika, objekty, postupy, možnosti, vhodnost použití
 14. Grafické souborové formáty
 15. Komprese obecně a komprese v grafice, algoritmy kompresí, vlastnosti a vhodnost použití
 16. Digitalizace zvuku, veličiny, hodnoty, principy, schémata, grafy
 17. Zpracování zvuku, střih, efekty, míchání, získávání zvukových souborů, export
 18. Souborové zvukové formáty, jejich vlastnosti a použití
 19. Kompozice videa, pojmy, osvětlení, práce s kamerou
 20. Zpracování videa: pojmy, grabování, uspořádání do kolekcí, scénář - časová osa, střih, přechody, efekty, zvuk ze souboru, zvuk z videa, dabing, titulky, export, rating, kodeky, souborové formáty
 21. Multimediální souborové formáty, vhodnost použití, kontejnery, konverze, kodeky, typická rozlišení pro normy PAL, NTSC až po HDTV, prezentace videa na webu, HTML kód
 22. Animace, postupy, možnosti, optimalizace, současný SW, konverze do GIF, SWF (AVI, MOV), prezentace animací na webu, HTML kód